Affaldssystemet.dk tilbyder forskellige affaldssorteringssystem løsninger til sortering af affald i dit køkken.

 

Salg til både privat, erhverv og boligforeninger.

Mere end 7500 solgte spande og systemer 

 

Her er både løsninger til skuffer og skabe, som gør det nemt for dig at sortere dit affald korrekt. Du kan købe dit nye system til affaldssortering i hjemmet så det er nemmere at sortere ved din affaldsspand ved vejen. Vi har også affaldsspande som er fritstående hvis du ikke har plads i skuffer eller skabe. Smarte med eller uden sensor.

Find dit nye affaldssorteringssystem her.

Gå direkte til vores shop her:

DIREKTE TIL SHOPPEN

Kildesortering er et princip for affaldssortering, der går ud på at affaldet sorteres på det sted hvor det afskaffes, inden det viderebehandles.

Formålet med sorteringen er dels at øge muligheden for at genbruge materialerne, dels at minimere riskioen for sundheds- og miljøeffekter af fejlbehandlet affald – fx afbrænding af klorholdige produkter som PVC. En bieffekt er, at mængden af restaffald til forbrænding generelt bliver mindre.

Der er generelt krav om sortering af alt affald i Danmark. De fleste steder skal eksempelvis batterier, papir og glas frasorteres i dagrenovation fra husstande, og mange steder er der endnu flere kategorier for private. Nogle steder indsamles også organisk affald, mens der andre steder udleveres kompostbeholdere med opfordring til at borgerne selv behandler affaldet.

piktogram